Descàrrec de responsabilitat

DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT

Aquest lloc web identifica els serveis que ofereix Find Your Realty Property Finders™ al Principat d’Andorra, com ara; serveis immobiliaris professionals, tant residencials com comercials. Aquesta empresa andorrana opera sota el nom comercial Find Your Realty.

No obstant això, Find Your Realty dirigeix ​​tots els seus esforços perquè tota la informació que es publica al lloc web sigui veraç i completa, és només informativa, per la qual cosa és més indicativa que definitiva.

Per tant, Find Your Realty no garanteix, explícitament o implícitament, l’exactitud de les dades publicades, ia més, segons ho permetin les lleis aplicables, Find Your Realty no accepta cap responsabilitat per possibles errors, inexactituds o omissions, ni per la possible pèrdua. que puguin sorgir com a conseqüència directa o indirecta de la confiança en el contingut publicat.

Els usuaris que naveguen pel nostre lloc web no han de realitzar cap acció o deixar dexecutar-la exclusivament en base a la informació que conté. Find Your Realty pot corregir o actualitzar el lloc web sense avís previ.

Atès que el lloc web és accessible, Find Your Realty no entra ni estableix implícitament cap relació professional, financera, dassessorament o amb el client. A través del nostre lloc web o de la nostra oficina comercial, ni Find Your Realty ni cap altra persona proporciona altres serveis immobiliaris professionals.

INTERRUPCIÓ

Find Your Realty tampoc no pot garantir que el lloc web no patirà interrupcions i / o retards, ni l’absència d’errors o virus. El lloc web s’ofereix com sense garanties de cap tipus.

Find Your Realty no serà responsable i no acceptarà cap responsabilitat derivada de possibles virus que puguin infectar la sessió iniciada des de l’ordinador mitjançant l’ús o la descàrrega d’aplicacions (aplicacions .exe incloses), imatges, continguts o vídeos de la nostra pàgina web.

INTERRUPCIÓ

Find Your Realty tampoc no pot garantir que el lloc web no patirà interrupcions i / o retards, ni l’absència d’errors o virus. El lloc web s’ofereix com sense garanties de cap tipus.

Find Your Realty no serà responsable i no acceptarà cap responsabilitat derivada de possibles virus que puguin infectar la sessió iniciada des de l’ordinador mitjançant l’ús o la descàrrega d’aplicacions (aplicacions .exe incloses), imatges, continguts o vídeos de la nostra pàgina web.

Informació important sobre propietats comercialitzades per Find Your Realty

  1. Dades i informació: Les dades inserides i visibles de cada immoble no formen part d‟una oferta ni d’un contracte. No s’han d’interpretar com a precisos o fiables en base a declaracions fetes per Find Your Realty, ja sigui oralment o per escrit (“informació”), pel que fa a les propietats, la seva condició o els seus valors. Ni Find Your Realty ni cap altre possible agent associat té autoritat per fer declaracions sobre les propietats i, per tant, qualsevol informació existent està lliure de responsabilitat per part dels agents de béns arrels, venedors o propietaris. Abans de procedir a signar qualsevol document relacionat amb un immoble o immoble, recomanem que els clients consultin un advocat i, en cas que sigui necessari, contractin els serveis d’un tècnic per verificar les dimensions i l’estat de l’immoble en què estan interessats abans de realitzar la compra. o lloguer de la propietat.
  2. Fotografies i vídeos: Les fotografies i vídeos presenten només parcialment les habitacions o característiques de l’immoble o immoble tal com estaven en el moment en què es van fer aquestes obres audiovisuals. Insistim que les àrees, superfícies o dimensions que s’han proporcionat són preses dels títols de propietat proporcionats pels seus amos, aquests poden ser aproximats. Per tant, recomanem que siguin revisats o verificats per un tècnic especialitzat que sigui facilitat pel client interessat. Els vídeos i imatges generades per ordinador només reflecteixen l’aparença de la propietat, la qual podria canviar en qualsevol moment si els actuals propietaris en fan alguna reforma o modificació.
  3. Permisos: Qualsevol referència que correspongui a alteracions o usos realitzats a qualsevol part de l’immoble no implica que ja s’hagin obtingut els permisos legals i necessaris corresponents (ja sigui de planificació, comanda o qualsevol tipus de consentiment). El client comprador o client arrendatari ha d’assegurar-se que tots aquests tràmits s’han dut a terme amb diligència i que tota la informació és correcta, i poden realitzar totes aquestes comprovacions mitjançant inspecció o altres mètodes.
  4. IGI (IVA d’Andorra): L’impost IGI d’Andorra sobre la propietat pot estar subjecte a canvis sense avís previ. Tota la informació del nostre lloc web respecte al seu contingut, totalment o en part, està totalment subjecta a canvis que es poden realitzar en qualsevol moment.

DECLARACIÓ DE COPYRIGHT

Aquest lloc web és propietat i està controlat per Find Your Realty Property Finders ™. Tret dels casos en què s’expressi el contrari, tota la informació que forma part del contingut global del nostre lloc web Find Your Realty (ja sigui relacionada amb el text o descripcions, imatges i vídeos) està protegida per drets d’autor i marques registrades . registrat, propietat i/o llicència de Find Your Realty. La descàrrega, publicitat, exhibició o impressió de qualsevol part del contingut està estrictament prohibida excepte a través del seu propi ordinador, ordinador, portàtil o telèfon mòbil i només amb el propòsit d’un ús totalment personal i no per a negocis o comercialització de la seva part. . També queda expressament prohibida la còpia total o parcial de qualsevol de les parts del contingut que formen part del nostre lloc web.

Links i URLs

Els enllaços, enllaços i/o URL que s’insereixen al nostre lloc web poden estar dirigits als servidors de persones o organitzacions fora de Find Your Realty. En conseqüència, Find Your Realty no garanteix l’actualitat, l’adequació, la veracitat o qualsevol altre aspecte de la informació ubicada en aquests servidors, ja que no els promou ni controla.

Per tant, si inseriu un enllaç, enllaç o URL al vostre lloc web, us demanarem que l’elimini del seu lloc web immediatament.

Hola 👋
Necessites ajuda?
Podem parlar per WhatsApp 😉