Avís Legal

Avís legal

Aquest avís legal contempla les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la pàgina web www.findyourrealty.com, d’ara endavant anomenada la “pàgina web”, del qual és titular i propietària “Find Your Realty Property Finders”, amb NRT F-143758-J i amb el Registre de Comerç 925643J, ubicada a l’Avinguda Joan Martí, 114 AD200 Encamp, Telèfon +376355523, d’ara i endavant anomenada la “Agència”.

Responsabilitats

Tota la informació continguda en la pàgina web és actualitzada. L’Agència no pot garantir que puguin no haver-hi errors per accedir-hi a la pàgina web ni tampoc al seu contingut. De totes formes, en el moment que puguin detectar-se errors o la inaccessibilitat a la pàgina web, aquests seran corregits en el termini més breu possible. L’Agència no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la web ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. L’Agència com a propietària de la web, es reserva el ple dret a realitzar totes les modificacions necessàries tant en el seu contingut com en la presentació de la pàgina web i seran realitzats sense cap previ avís. L’Agència es reserva el dret també de modificar en la totalitat o parcialment el contingut de tota la pàgina web i també restringir l’accés i serveis temporalment durant el període que l’Agència estimi necessari. Aquestes restriccions d’accés podran derivar-se de la realització de millores, actualització i possibles reparacions en l’allotjament de la pàgina web. És responsabilitat de l’usuari que accedeix a la pàgina web l’ús que li doni. Tanmateix, l’Agència no es farà responsable dels possibles danys i perjudicis de cap naturalesa que es puguin produir i que puguin derivar-se del mal ús de la informació, contingut de la pàgina web i dels plugins que s’incorporen a la pàgina web. Així doncs, l’Agència tampoc es responsabilitzarà dels usos que l’usuari faci de la web, és a dir, de l’ús que aquest li doni als enllaços, continguts, hiperenllaços, imatges i vídeos que són presents a la pàgina web.  

Continguts i Propietat intel·lectual

Són propietat de “Find Your Realty Property Finders” tots els continguts, elements, estructura de la pàgina web, el propi disseny, els codis fonts emprats, imatges i vídeos. És responsabilitat de l’usuari que accedeixi a la web respectar la normativa de propietat intel·lectual i que dita normativa protegeix tots els elements detallats amb anterioritat. Queda prohibida la còpia, modificació, manipulació, distribució i/o comunicació pública sense el previ consentiment per escrit per part de l’Agència. Els usuaris de pàgina web solament podran fer ús privat i de caire personal i respectaran les prohibicions i la normativa propietat intel·lectual. És absolutament prohibit qualsevol acte o activitat il·lícita, de frau o amb la finalitat comercial de la pàgina web. Si degut a la falta de responsabilitat en la utilització de la pàgina web per part dels usuaris i l’incompliment de les obligacions de respectar la normativa de la propietat intel·lectual per part dels usuaris envers a la pàgina web, aquests es faran responsables de qualsevol del/s dany/s o perjudici/s que s’hagin pogut originar i incorririen en les pertinents accions legals i de les seves responsabilitats derivades.

Acceptació

L’accés i la utilització de la web impliquen el consentiment i l’acceptació de l’usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.

Jurisdicció i Legislació aplicable

Queden sotmeses i subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als tribunals andorrans totes les presents condicions d’accés esmentades.