Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la pàgina web www.findyourrealty.com, d’ara endavant “la web”, del qual és titular i propietària “Find Your Realty Property Finders”, comerç constituït al empara de la Llei 13/2007, de 20 de setembre, amb NRT F-143759-J, situat a l’av. Meritxell, 72, Oficina 1.9, AD500 Andorra la Vella – Tel. + 376 355 523, d’ara endavant “la Propietària”. L’ús de la web implica l’acceptació expressa i plena de les presents condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal a la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís. Com a conseqüència, l’usuari ha de llegir aquest avís legal cada cop que accedeixi a la web, ja que es poden produir modificacions en les condicions generals, sens perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la web. L’accés a la web és gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través del web es facilita informació general del país i de les diferents parròquies, amb la finalitat de promoure internacionalment el Principat d´Andorra.

Responsabilitats

La informació continguda a la web és la vigent a la data de l’última actualització, i la propietària no garanteix l’absència d’errors a l’accés a la web ni al contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los així que es detectin. La Propietària es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del web, la presentació i la configuració del mateix i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, la Propietària es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de la web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Propietària es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la web, així com el dret de prestació o cancel·lació de els serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L´ús d´aquesta web i la informació que es facilita és responsabilitat de l´usuari. La Propietària no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap mena, que es derivin de lús de la informació, del contingut de la web i dels programes que incorpora. La Propietària no es responsabilitza de l’ús que l’usuari de la web faci dels serveis, continguts, enllaços i hiperenllaços continguts a la web. Cap tercer no podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i el Portal. Així mateix, la Propietària no es responsabilitza del contingut de tercers a què es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la web.

Propietat intel·lectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen a la web, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat de “Find Your Realty Property Finders”, o si escau, de tercers que li han cedit els drets d’ús corresponents, i que lusuari daquest lloc web ha de respectar, i per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran fer actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del Portal sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L’accés per part de l’usuari als continguts i serveis de la web no implica cap dret de transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels mateixos, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si escau. Els usuaris de la web només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts del mateix, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets en base als principis de bona fe ia la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la web o de qualsevol dels elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades del dit exercici.

Acceptació

L’accés i la utilització de la web impliquen el consentiment i l’acceptació de l’usuari i la seva adhesió a les condicions anteriorment detallades.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als seus tribunals.

Hola 👋
Necessites ajuda?
Podem parlar per WhatsApp 😉